Poniższy grafik obowiązuje tylko w dniach otwartych czyli od 29.08.2020 do 04.09.2020.
Od 07.09.2020 obowiązuje pełny grafik zajęć dostępny tutaj: https://www.fabrykatanca.pl/grafik/