Zajęcia dla dzieci starszych 7-10 lat

Po ukończeniu 7. roku życia oferujemy skonkretyzowaną naukę tańca dla dzieci na zajęciach baletowych, hip hopu, akrobatyki, jazzu, tańca współczesnego, tańca narodowego, gimnastyki, tańca towarzyskiego, videoclip dance, latin kids, tańca nowoczesnego i breakdance na różnych poziomach zaawansowania.

Akrobatyka 7-10 lat


Hip Hop 7-10 lat


Taniec współczesny 7-10 lat


Gimnastyka 7-10 lat


Taniec narodowy 7-10 lat


Videoclip Dance 7-10 lat


Taniec towarzyski 7-10 lat


Latin Kids 7-10 lat


Taniec nowoczesny 7-10 lat


Breakdance 7-10 lat


Popping/Locking/Choreo 7-10 lat